27.5.2008

Kello löi jo viisi

Laululyriikka yhdistää kaksi korkean taiteen lajia, säveltaiteen ja runouden. Myös odottamattomia historian häivähdyksiä saattaa teoksista löytyä, kuten esimerkiksi otsikossa mainitusta jouluisesta. Siinähän Sandelsin jalo ratsu on päässyt mieluiseen eläkehommaan sodan melskeistä, eikö vaikka?

"Aisakello helkkää, loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää, hymyyn käy Bijou."

Sandels oli Suomen sodan sankareita, kuten myös Kulnev, vastapuolen mies, joka sodan jälkeen oli istuttanut Runebergin pikku Jii Ällää polvellaan. Vihollisen kunnioittaminen on jalo asia, muisteltiinhan Staliniakin aikanaan suurena Suomen ystävänä. Kekkonen olisi voinut puheensa päälle lausua säkeistön Kulnevista näin muunneltuna:


Siis Stalinille hurraamme,
ei usein mointa löytää voi;
jos vuodattikin vertamme,
sen sota hälle soi.
Vihollinen jos olikin,
sitähän mekin oltihin;
hän löi, kuin mekin, riemuissaan,
ken tuost' ois pahoillaan?

26.5.2008

Aikakauslehtiratsaus III

Vuorossa on "Tietokone" vuodelta 1988, kesä-heinäkuu, eliccä eliccä kakskytä vuotta sitten ilmestynyt lehti.

Tietokonealalla ei ole paljon uutta tapahtunut tänä aikana, kansikuvassa nähdään ihan nykyaikaisen näköisiä masiinoita, lerppuasemakin niissä näyttää olevan, joka muuten nykyisistä puuttuu tykkänään.

Lehdessä on kiiltävät kannet ja 90 sivua täynnä asiaa. Tehokkaita 386-mikroja vertaillaan ja julkaisujen teosta kerrotaan. Selviää esimerkiksi, mikä on fontti.

Uutena mullistuksena kerrotaan myös Windows 2:sta. Sen edeltäjästä todetaan seuraavaa:

"Pitkän odottelun jälkeen Microsoft toi markkinoille MSDOS-käyttöjärjestelmän graafisen laajennuksen, MS- Windowsin vuoden 1985 lopulla. Kunnianhimoisena tavoitteena oli tuoda Macintosh-tyyppinen grafiikka myös DOS-käyttäjän iloksi.
Muutamat markkinoille tulleet Windows-ohjelmat, esimerkiksi PageMaker ja InVision, osoittivat sen valtavan potentiaalin, joka Windowsisssa piili. Silti Windowsin ensimmäinen yritys onnistui vain osittain. Ohjelmistotalot eivät rynnänneetkään tuottamaan Windows-ohjelmia, eikä sitä tehnyt Microsoft itsekään. Todelliset massasovellukset puuttuivat, ja niiden myötä massamarkkinat."

Kyllähän Windows nykyään jo on aika suosittu käyttöjärjestelmä.

Julkaisuohjelmista vertaillaan Page Makeria ja Venturaa. PM saa paremmat pisteet käyttöjärjestelmänsä (Windows) puolesta, Venturan GEM-käyttöliittymä ei vakuuta; tosin siitä on tulossa uusi versio, joka saattaa päihittää Windowsin.

Helsinkiläinen mikroliike ilmoittaa etukannen sisäsivulla. Hintoja:

Pagemaker 4 900
MS Word 4.0 4 250
Excel 4 880
AutoCAD 25 700
Flight Simulator 390
Huyndai Turbo PC 6 290
Citizen 120 D (kirjoitin) 2 180

Ein bisschen Deutsch

Oppikoulussa kielen tunnilla soitettiin kelanauhurilta saksankielistä keskustelua. Se meni suomennettuna näin:

- Huomenta!
- Huomenta!
- Tuoreita kurkkuja?
- Huomenna.
- Huomenna?
- Huomenna.
- Huomenta!
- Huomenta!

Saksaksi:

- Morgen!
- Morgen!
- Frische Gurken?
- Morgen.
- Morgen?
- Morgen.
- Morgen!
- Morgen!

Auf Guglesch:

Sprachschule in eine Klasse namens kelanauhurilta deutschsprachigen Debatte. Es ging suomennettuna wie folgt aussehen:

- Huomenta!
- Huomenta!
- Frische Gurken?
- Morgen.
- Morgen?
- Morgen.
- Huomenta!
- Huomenta!

21.5.2008

Same in Googlish

Today, looked "Technological World"-named the magazine from the year 1967. The magazine has been coloured covers in addition to 98 pages in black and white. The paper is significantly lower and thinner than the DDR-REVUEssa. The publication also contains a wealth of ilmoitusmateriaalia, REVUE not use it, if not take into account attached to the trade paper. REVUEN's editorial team was awarded the bronze medal of the ICPO-patriotic, the technological world toimittajatiedoissa no mention of Merit.
TM: n Pääjuttuna, which cover refers to a period of five kansanauton relentless and diverse comparative. Cars are the Ford Anglia 1200, Renault 4 Export, Skoda 1000 MB de Luxe, Wartburg 1000/353 de Luxe and Volkswagen 1200. Three länsiautoa and two itäautoa 1960s, according to the analysis.
It reports ilmestymisaikaan Anglioita had been imported to Finland 28 000 units, Renault 4 500, Skoda 4 000, Wartburg 900, and Volkswagen was 95 000.
Anglia is the best engine, acceleration, speed (140 km / h) and visibility, the worst it has been the suspension of the boot, equipment, perseverance, and the seats of finishing.
Renault's best aspects are the suspension, steering, kaarreominaisuudet, suuntavakaus, maantiekulutus, air conditioning and driving comfort; poor interior, engine power, acceleration, speed and the driver's premises.
Skoda stacks up against persistence, and at a price that the worst noise.
Wartburgin ykkössijoituksia are inside, luggage, accessories, noise (in other words, the quietest!), The driver space and seats, the fifth in the brakes, gearbox, maantiekulutuksesta and the price of the product.
Volkswagen the brakes, the gearbox and the finishing touches are in the best category, the worst Guidance, kaarreominaisuudet, suuntavakaus, visibility, air conditioning and a basket of pragmatism.
Newspaper adverts to draw attention to the full-page tupakkamainos. It reads like this:

"Someone bought the root of new Boston Filter-box. Whitespace Boston-box speaks well of us. In particular, the full side. Blank says that someone has been burnt in Boston. Full, that he must have been on it. Since it has been purchased new. Both sees as often. Yesterday, a total of rypistettiin n. 70 000 Boston-packets. Yes sir - Empty box speaks well of us. "

The image is a hand in tumppaamassa tobacco ashtrays, which is rypistetty box, a beer bottle flip-off caps and burnt matches. Tuhkakuppi is saunajakkaralla, which is in addition to n. 1 / 3 of the juotu Koff III Kiltaolut-Gilleöl bottles, towels and a few vesitippa. Jakkaran finishing has been done by flaming.

16.5.2008

Aikakauslehtiratsaus II

Tänään tutustumme "Tekniikan maailma"-nimiseen aikakausjulkaisuun vuodelta 1967. Lehdessä on värillisten kansien lisäksi 98 mustavalkoista sivua. Paperi on huomattavasti vaatimattomampaa ja ohuempaa kuin DDR-REVUEssa. Julkaisu sisältää myös runsaasti ilmoitusmateriaalia, REVUE ei sitä käytä, ellei oteta huomioon liitteenä olevaa tilauskorttia. REVUEN toimituskunta on palkittu pronssisella isänmaallisella ansiomerkillä, Tekniikan maailman toimittajatiedoissa ei mainita ansiomerkkejä.

TM:n Pääjuttuna, johon kansikuva viittaa on viiden kansanauton säälimätön ja monipuolinen vertailutesti. Autot ovat Ford Anglia 1200, Renault 4 Export, Skoda 1000 MB de Luxe, Wartburg 1000/353 de Luxe ja Volkswagen 1200. Kolme länsiautoa ja kaksi itäautoa 1960-luvun määritysten mukaan.

Lehden ilmestymisaikaan Anglioita oli tuotu Suomeen 28 000 kpl, Renaultia 4 500, Skodaa 4 000, Wartburgia 900 ja Volkswagenia 95 000.

Anglia on paras moottoritehossa, kiihtyvyydessä, nopeudessa (140 km/h) ja näkyvyydessä, huonoin se on jousituksessa, tavaratilassa, varusteissa, sitkeydessä, istuimissa ja viimeistelyssä.

Renaultin parhaita puolia ovat jousitus, ohjaus, kaarreominaisuudet, suuntavakaus, maantiekulutus, ilmastointi ja ajomukavuus; huonoa sisätilat, moottoriteho, kiihtyvyys, nopeus ja ajajan tilat.

Skoda pärjää sitkeydellä ja hinnalla, huonointa melu.

Wartburgin ykkössijoituksia ovat sisätilat, tavaratila, varusteet, melu (siis hiljaisin!), ajajan tilat ja istuimet, viides sija jarruista, vaihteistosta, maantiekulutuksesta ja hinnasta.

Volkswagenin jarrut, vaihteisto ja viimeistely ovat parasta luokkaa, huonointa ohjaus, kaarreominaisuudet, suuntavakaus, näkyvyys, ilmastointi ja korin käytännöllisyys.

Lehden ilmoituksista kiinnittää huomiota koko sivun tupakkamainos. Siinä sanotaan näin:
" Joku osti juuri uuden Boston Filter -rasian.
Tyhjänäkin Boston-rasia puhuu meistä hyvää. Varsinkin täysi rinnallaan. Tyhjä kertoo, että joku on polttanut Bostonia. Täysi, että hän on pitänyt siitä. Koska on ostanut uutta. Molemmat näkee yhtä usein. Eilenkin rypistettiin yhteensä n. 70 000 Boston-rasiaa.
Yes sir - Tyhjäkin rasia puhuu meistä hyvää."

Kuvassa on käsi tumppaamassa tupakkaa tuhkakuppiin, jossa on rypistetty rasia, olutpullon repäisykorkki ja palanut tulitikku. Tuhkakuppi on saunajakkaralla, jolla on lisäksi n. 1/3:n juotu Koff III Kiltaolut-Gilleöl -pullo, pyyhe ja muutama vesitippa. Jakkaran pintakäsittely on tehty liekittämällä.

15.5.2008

Aikakauslehtiratsaus I


Tänään tarkastelemme Saksan Demokraattisessa Tasavallassa ilmestynyttä DDR-REVUE - julkaisua vuodelta 1984.

Lehti on painettu hyvälle kiiltävälle paperille, ja siinä on kansipahvien lisäksi 64 sivua. Artikkelit ja kuvat ovat mielenkiintoisia, kertoen DDR:n historian, urheilun, politiikan, työläisyyden, taiteen ja kulttuurin ylivertaisista saavutuksista. Lehdessä on muiden muassa suomalaisten Saksan Demokraattisessa Tasavallassa opiskelleiden lääkäreiden kirjelmä, jonka Kotkan paikallisosaston johtaja tri Pentti Tiusanen luovutti Helsingissä vierailleen DDR:n valtuuskunnan johtajalle.

Kirjeessä sanottiin mm. näin:

"Olemme saaneet nauttia erinomaisen koulutuksen kaikista mahdollisuuksista DDR:ssä. Arvostamme suuresti tätä koulu­tusta, koska se antoi meille samalla tilai­suuden toimia rauhan, kansainystävyyden ja kansojemme välisen asiallisen yhteistyön hyväksi. Kunnioitamme suuresti myös DDR:n rauhanpolitiikkaa. Pidämme ydin­aseettomien vyöhykkeiden luomista Keski­Eurooppaan tärkeänä askeleena oikeaan suuntaan. Tuemme sellaisia vaatimuksia kuten pidättymistä atomiaseiden ensikäy­töstä ja hyökkäämättömyyssopimuksen sol­mimista Nato-valtioiden ja Varsovan sopi­musmaiden välille. Toivotamme DDR:n kansalle kaikkea hyvää sekä jatkuvaa me­nestystä talous-, sosiaali-, kulttuuri- ja ur­heiluelämän aloilla."

On hyvä, että Suomen lääkärit pidättäytyvät atomiaseiden ensikäytöstä.

Kuulin kerran, että DDR:ssä pullo Radebergeriä, tai vastaavaa, maksoi 2 mk, josta pullopantin osuus oli 1 mk.

- No, muuan Heinz osti 10 pulloa ja joi ne. Vei tyhjät kauppaan ja sai palautusrahoilla 5 uutta. Joi ne ja vei tyhjät kauppaan. Sai palautusrahoilla 2 uutta ja yhden markan, joi pulloista toisen ja juotti toisen yhdelle Karl-Friedrichille, otti tyhjät pullot ja vei ne kauppaan ja sai yhden täyden pullon. Juotti sen Karl-Friedrichille ja vei sen kauppaan yhdessä aikaisemmin saamansa markan kera, joten sai vielä yhden pullon, joi sen ja vei kauppaan, josta sai markan.

Näin suunnitelmataloudessa 10 pullon hinnalla sai 19 ja puoli.

14.5.2008

Notary Sojac!

Bill Hollmanin sarjakuva Smokey Stover, eli suomeksi Pekka Pikanen ilmestyi täällä 1950-luvulla ainakin Sarjakuvalehti-nimisessä sarjakuvalehdessä.

Tarinassa kerrotaan palomies-Pekasta, tämän vaimosta ja pojasta sekä palopäälliköstä ja näiden kokemuksista amerikkalaisessa arkielämässä. Smokey ajaa kaksipyöräistä autoa, jonka merkki on Foo. Jokaisessa stripissä on jossakin tämän jutun otsikon teksti ja ilmaus 1506 nix nix.

Notary Sojac on käännetty suomenkielisessä versiossa "älkää surko". Sanonta on "oikeasti" gaelin kieltä ja tarkoittaa "Hyvää joulua".

Smokeyn kotisivuilla on muuten kuvia ihan oikeasta kaksipyöräisestä, yksiakselisesta autosta, joka pysyy pystyssä ja kulkee. Rakennekin selviää piirroksesta.

Sarjakuvaa ei voi suositella lapsille, koska siinä tuprutetaan alinomaa sikaria ja usein juodaan viinaakin.

8.5.2008

Surffailua

Tämmöistä sitä kuunneltiin nuornamiesnä. Eikä yhtään hassumpaa ollutkaan. Kappaleen levytti alunperin The Trashmen 1960-luvun alkupuolella, Ramones sitten myöhemmin. Kaiken lisäksi alkuperäisellä levyllä hieno twist-komppi, samankaltainen kuin letkajenkassa.
A-well-a, everybody's heard about the bird
Bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, the bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, well, the bird is the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, well, the bird is the word
A-well-a, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, well, the bird is the word
A-well-a, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, don't you know about the bird
Well, everybody knows that the bird is the word
A-well-a, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a
A-well-a, everybody's heard about the bird
Bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, don't you know about the bird
Well, everybody's talking about the bird
A-well-a, bird, bird, b-bird's the word
A-well-a, bird
Surfin' bird
Bbbbbbbbbbbbbbbbbb, aaah
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Oom-oom-oom-oom-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-oom-oom-oom
Oom-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-a-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, ooma-mow-mow
Papa-oom-oom-oom-oom-ooma-mow-mow
Oom-oom-oom-oom-ooma-mow-mow
Ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, ooma-mow-mow
Well, don't you know about the bird
Well, everybody knows that the bird is the word
A-well-a, bird, bird, b-bird's the word
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow
Papa-ooma-mow-mow, papa-ooma-mow-mow...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Aiheutetut

# 1950-luku 60-luku aamuhartaus aamutee aapinen aasinsillat aateliset Afrikka aika aikakauslehdet ainekirjoitus ajan kulku ajankohtaisuus ajatelmat aku ankka akvarelli Alabama alankomaat Alaska Aleksanteri III Aleksis Kivi alkoholi alkuperäiskansat alkusoitto allegoriat alumiini Amerikka ammunta anagrammit ananas Anglia animaatiot anteeksianto anteeksipyyntö antirasismi apinat aprilli apteekki arabialainen kulttuuri arabit Arizona arkiset väärinkäsitykset arkkitehtuuri arpajaiset aseet asetelma askareet askartelu aterimet Audi auringonpimennys australia auto Auto Union autoilu autokatsastus autokilpailu autokoulu autolautta Autot avaruus avioliitto baarit babysitting Bach banaani banjo Baranov barokki BB-talo be bop Beatles beethoven berberi Bessie Smith blogit Blue Monday blues bmw boogie-woogie British Empire broileri Buddy Holly Butlins byrokraatti bändit cab calloway Caterina Valente cembalo Chaminade Charlie Parker Chile claves Clayderman Coca-cola cognac cola colosseum coverit cowboy daguerrotypia Dalida ddr dekkari design Dexter Gordon dinosaurukset direktiivit Disney DNA dodekafonia doping drinkit Edmund Spenser Edward Burnes Eino Leino ekspressionismi elektronimusiikki elokuva elokuvat elokuvataide Elukat Elvis eläkkeet elämänviisaus englanti enkeli Erasmus ergonomia esivanhemmat Espanja etualan tarkennus etätyö EU Eulenspiegel euro Eurooppa euroviisut faabelit farkut fasaani filosofia fleece fluxus Ford formula 1 fotorealismi Freddy Quinn Galuppi gamba genealogia Glen Miller google googlish Grieg grilli grillimakkara haaksirikot hakit hakkerointi halaus halko hallitsijat Hamina hampaat hampurilainen Hankasalmi harakka harava haudankaivuu havaiji Hazard hedelmäpuut hedelmät hehkulamput heinäkuu heinänteko helle helmat helmikuu helmitaulu helteet henkilörekisterit heraldiikka herne hevonen hevoset hiekka hihamerkit hihat hiihto hiilikuitu hillo hillotolppa hippiet historia hiukset Honda horoskooppi huhtikuu huijarit huilu Hula huonekalut huopikkaat huotra huumori huutokauppa hymiöt hymyhuulet hyttyset Händel häntä härkä häät höyry höyryveturit Ibsen Idols Iittala IKEA ikiliikkuja ikkuna ikkunanpesu ilahduttaminen ilmastonmuutos impressionismi intiaanit Irlanti iskelmät islanti israel isänmaallisuus isät it-ala itikka itsenäisyys Jack Scott jalkapallo Japani jauheliha jazz jenkka jeti joet John Coltrane joulu joulukalenteri joulukuu joulukuusi joululaulu joululaulut joulumusiikki joulupukki jouluvalot jouluvirsi jouset jousisoittimet juhannus juhlat julisteet junat juoma juomalaulu juomat juusto juustokakku jänis järvi jäsenkirja jätelipeä jääkiekko jäätila kaapit kahvisuodatin kaide kaivos kaksintaistelu kalat kaleidoskooppi kalenteri kalenteri. kevät kalenteri56 Kalevala kalkkuna kalliomaalaus kampa kanava kansa kansakoulu kansallispuvut kansatiede kantri kapellimestari karaoke karhu karkauspäivä karkausvuosi karppaus kartat kartta kasakat kasino kassi kasvit katsastus kattaus kaukolämpö kaukosäädin kauniit valokuvat kaupankäynti kaupat kauppamatkustaja kauramurot keinu keinuminen keisari keittiö Kekkonen kello kemia kengät kertomus Keski-Suomi keskiaika keskiolut keskuslämmitys kestopuu kesä kesäkuu kesäleski kesäloma kesämökki kesätapahtumat kevät kielenkäyttö kielet kieli kieli poskessa kielioppi kielitaito Kihlaus Kiina kiinteistönhuolto kilpailu kilpaurheilu kinkku kirjaimet Kirjallisuus kirjapaino kirjasto kirjat kirkko kirkot kirsikka kirvat Kirves kissat kitara kitkeminen kivi klarinetti koirat koivupuu kojeet kokoonpanot kola koneet konsertit konsertto konvarit Korea korkeakulttuuri korot korppi korut kotitalous kotka koulu koulumuistot kouluruoka Kreikka Kristiinankaupunki kromosomi kubismi kukat kukko kulttuuri kulttuuripääkaupunki kuningas kuninkaalliset kuninkaat kunnanvaltuusto kunnat kunta kuntauudistus kuntoilu Kuopio kuorolaulu kuu Kuuba kuukaudet kuulapelit kuulo kuulustelu Kuusi kuutamo kuva-arvoitus kuvaamataito kuvankäsittely kuvanveisto kuvataide Kvagga kylpylä kylätapahtumat kyntö kynät kypärä kyykkä käki kännykät käpy käsiteollisuus käsityöt käytännön opetukset käännökset laboratorio Lada lahjat laivat lakana lammas lampaat lamppu lamput lapio lasi lasinaluset laskimet lastuvilla lauantai laukka laulukirjat Lehdet Lehdistö lehtivihreä leijona leikit leipä leivokset lenin lenkkeily lentokoneet les fauves. les six levitteet Lidl lied liettua liha lihapullat liikenne Liisa ihmemaassa liiteri Limburg linja-auto linnut lintu lintulauta lippu lipputanko liputus listat loimi lokakuu loma Loppiainen lotto louhos lukio lumi lumicola lumipallo lumityöt luolat luonto Luostari luumut luvaton ase lyhenteet lyijykynä lämmitys lämpötila lääketiede lääkkeet lääkärit Lönnrot löytöretket maahanmuuttaja maailmankansalainen maailmanloppu maakuntalaulut maaliskuu maantieto maapähkinä maaseutu maat maatalous Mainila mainokset maisema maisemat makkara Mannerheim Mannheim margariini Marilyn marjat Marketti marraskuu marssi marssimusiikki Marty Wilde matematiikka matkailu matkakertomuksia Matkus matonpesu matto mausteet media meemi meetwursti mekaaninen musiikki Meksiko melodraama meri meripihka merkit merkkipäivät messut metronomi metsästys midi mietelause Mikkeli Mikki Hiiri mikrofoni missit mitalit mmm monot moottoripyörät mopot Moskvitsh Moskvitsh 407 Mozart muisti muisto muistomerkit munakas muoti muoviesineet murre murteet museot musiikki musiikki. dallapé musiikkitermit musta makkara mustarastas myrsky myötähäpeä mäenlasku Mäki mäkihyppy mänty mökki naakat naakka naisten viikko naru Nasta-kerho nato naulat nelikenttä Neuvostoliitto New Mexico nigerian kirjeet niitit niksit nimenkirjoitus nimet nimipäivät nobelpalkinnot Nokia nokkahuilu Norja Nostalgia novellit nuket numerot Nummisuutarit nuohous nuotit nuottikirjoitus nurmikko nypyt nyrkkitöny näppäimistö näytelmät oboe Okapi Olavi Olavi Virta olut olympialaiset omaishoitaja omaishoito omena omenapuut Ooppera oopperalaulajat op-taide oppikoulu orava orvokki osavaltiot paavi Pacius paikkakunnat paimenet paita pakkanen pakkoruotsi Palestiina palindromit palloilulajit pankki paraati parkkiautomaatit partikkelit partiointi passi pasta Pat Boone patsaat pehmusteet peippo peltikatto penkinpainajaiset penkkarit Pennsylvania pensasaita perhoset perinne perjantai perspektiivi peruna peruskoulu peräkärry petaaminen philosophy piano Picasso piccolohuilu pienoismallit pihamaa pihlajat piippu piirakka pikkujoulu pilvet piste pizzat pokeri poliisit politiikka polkka polkupyörä polttopuut pommit pop Porilaisten marssi pormestarit poro portteri Portugali posti postimerkit postmodernismi potkukelkka potkuri Poulenc prekessio presidentinvaalit presidentit Preussi prinsessa prinssi projektit propelli prosentti prosenttiyksikkö psykologia puhallinmusiikki puhaltimet puhe punkit Puola puolueet puolukka puolustusvoimat purjo purkkakuvat Putin puu puuhevonen puulajit puupuhaltimet puut puutarhan hoito puuteollisuus puutyöt puuveistos pyykinpesu pyöräily pähkinä päiväkirjamerkintöjä päivämäärät päiväntasaus päähineet pääministeri pääsiäinen pöllö Quest raamattu radio radio-ohjelmat radioamatöörit ragtime raha rakkaus ralli Rampal Ranska ranta rautatiet ravintola ravit ravut Reg Owen reino renessanssi renkaat revolveri Rick Nelson ristiäiset risusavotta risut ritarit robotti rock and roll rokotus romantiikka Rooma rovio ruhr ruis Runeberg runous ruohonleikkuu ruoka ruokinta Ruostumaton teräs Ruotsi ruotsin kieli rusakko ruska rusketus Russ Conway ruusut ruuvit saappaanheitto Saarenmaa saarni Sacha Distel sade sadut sahapukki sahatavara sahaus Saimaa saippua sairaala sairaanhoito sairaudet sairaus saksa saksofoni Salaatti salakirjoitus salami salamurhat salapoliisit samba sammakot sananlaskut sanaristikot sanat sandaalit sanoitukset sarjakuva sarjakuvat Sarkasmi satelliitit satelliitti sattumuksia sauna Savo savupiiput Schleusingen Schumann Scifi Seitsemän veljestä sekalaista selfie sello selluloosateollisuus sementti seteli shoppailu sibelius sienitaudit signac siili siilit sijamuodot sika sillat silmu siluetti sinappi singapore Sipilä sipuli sireeni sirkus sisävesimatkailu skandaalit skotlanti snapsi Snellman Soisalo soittimet soitto soittokeikat sokeri solmio sommittelu sormihyrrä sosiaalinen media sota sotaväki sote sotilaat Spike Jones Spitfire Sputnik steppi stride suihkuhävittäjä sukellusveneet sukkahousut sukkanauha sukset sukulaiset sukututkimus sulttaani sumu suojautuminen suola suolisto suomenkieli Suomi Suonenjoki surrealismi suudelmat suvivirsi Sven Tuuva syksy syltty sylvester syntymäpäivät syyskuu syöpä sä-passiivi sädehoito sähkö sävellajit säveltäjät Säynätsalo sää säätila taide taidemuseo Taiga taistelut taitto takki talouspolitiikka talvi talvirenkaat talvisota tammikuu Tampere tango Tanska tanssi tanssimusiikki tapahtumat tarvikkeet tasa-arvo tatar tattari taudit tavat teatteri Ted Herold tee teekutsut tehtäviä Teiniliitto teiniyhdistys teippi tekniikka tekokuu tekstinkäsittely teleportaatio televisio teltta tenori tenorisaksofoni tervapääskyt terveydenhuolto terveys terveysjuoma Texas The Beatles The Belmonts The Impalas The Platters tienpito tietokilpailu tietokirjat tietokoneet tietokonemusiikki tietovuoto tievalaistus titus toivotut tonttu Topelius torkkupeitto torvisoitto tositeevee toukokuu traktorit Trinidad trumpetti Tsaikovski tsekki Tukholma tuli tulipalot tulitaide tulitikkuetiketit tulitikut tulivuoret tuohi tupakka tuppi Turkin sota Turkki turkkilaiset Turku turve tutkimusmatkat tuttavat tuuba tuuli TV tv-ohjelmat twist Twitter tyrni tyylisuunnat työkalut työkalut. lumilapio tähtitiede täi UFO uinti UK ukkonen Ukraina ukulele ulko-ovi ulkomaalaiset ulkomaat unet upseerit urbaani sanakirja urheilu urheiluautot urut USA uskonnolliset tilaisuudet uskonnot uuni uusi vuosi uuspeili uutiset vaa'at vaahtera vaakuna vaakunat vaalit vaatetus vaatteet Valamo valelääkärit valetta valkosipuli vallankumous valo valokuvat valokuvaus valot valssi valtion laitokset vanhojen vitsien tuunaus vanhukset vapaaehtoiset vappu Varkaus varpaat varuskunnat vegaani veivit Venus Venäjä venäläinen musiikki verikoe vesi vessapaperi vetypommi Vietnam View-Master vihannekset viidakko viihde viikingit viikonpäivät viili viina viini villi länsi villieläimet virka virkamies virkatie viro virret visailut vitamiini viulu Vivaldi Vladimir Serov vodka voi voiteluöljy Volter Kilpi vuodenajat vuodet vuosijuhlat välimerkit väriperspektiivi värit värityskirja Wilbert Harrison ydinsäteily yhdydsanat yhteislaulu ylikonstaapeli ylinopeus ystävyys ystävyyskunnat ystävänpäivä Yves Rocher äänet äänite öljy öljy-yhtiöt